Organisaties, teams en individuele medewerkers of leidinggevenden krijgen te maken met problemen die hun oorzaak vinden in de snel veranderende, veeleisende, en steeds kritischere maatschappelijke omgeving waarbinnen zij hun taak moeten volbrengen.

De eisen worden scherper gesteld, men wil rekening houden met ieders mening en invloed, de publieke opinie kijkt kritisch toe, de middelen zijn beperktů

Organisaties, teams, individuele werknemers of leidinggevenden ondervinden daarom steeds meer de nood om beroep te doen op een externe deskundige als hulp en ondersteuning bij bepaalde noden en uitdagingen.

Avalon Organisatieontwikkeling Bommelstraat 34b
9840 De Pinte
tel: 09 281 13 03
info@inavalon.be