Mijn verhaal

Succes van buiten begint met succes van binnen

Ik ben Veronique Cappaert, coach, counselor en opleider. Ik wil mensen ondersteunen in hun zoektocht naar een antwoord op hun vragen, naar het vinden van werkbare manieren om anders om te gaan met situaties en gebeurtenissen zodat ze (opnieuw) in hun kracht komen te staan. Dit zowel in hun privéleven als binnen hun werksituaties.

Je kunt bij mij terecht voor persoonlijke en werkgerelateerde onderwerpen. Naast werken met mensen, hou ik me creatief bezig met keramiek (potten draaien) en avontuurlijk reizen in vreemde continenten.

Ervaring

  • Gestart als logopediste.
  • Gaandeweg heeft mijn actieterrein zich verlegd van zuivere logopedische behandeling naar het begeleiden van kinderen en volwassenen met problemen en vragen van psycho-sociale en emotionele aard, individueel en in groepsverband.
  • Jarenlange ervaring bij het begeleiden van mensen in professionele en individuele context.
  • Gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen bij individuen, groepen/teams en in organisaties.
  • Heel wat korte en langdurige opleidingen gevolgd aan de Interactie-Academie van Antwerpen, gespecialiseerd in een systeemtheoretische benadering van communicatieprocessen
  • Bijscholingen o.a. in Themagecentreerde Interactie, basis NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Intuïtieve ontwikkeling.

Een stukje eigen geschiedenis

Reeds op jonge leeftijd voelde ik de behoefte iets te kunnen betekenen voor anderen. Het fascineert me hoe mensen zich gedragen en het maakt me nieuwsgierig naar hun drijfveren en motieven.

Zelf heb ik ook een hele evolutie doorgemaakt zowel professioneel als privé om te staan waar ik nu sta.

In 1980 ben ik afgestudeerd als logopediste. De eerste vier jaar van mijn loopbaan heb ik gewerkt in een revalidatiecentrum. Daar ging ik op weg met kinderen met een lichte tot matige mentale beperking met als doel hen zoveel mogelijk te stimuleren om vrij zelfstandig in het leven te kunnen functioneren.

Gaandeweg heeft mijn actieterrein zich verlegd van zuivere logopedische behandeling naar het begeleiden van kinderen en volwassenen met problemen en vragen van psycho-sociale en emotionele aard. Dit zowel individueel als in groepsverband.

Professionele vorming en training

Gedurende de voorbije 25 jaar gaf ik vorming en training aan medewerkers in de welzijns-, gezondheids- en openbare sector.
Ook begeleidde ik in die organisaties diverse veranderingstrajecten. Een boeiende tijd en fase in mijn leven waarin ik ontdekt heb waar mijn passie lag: mensen in hun kracht brengen zodat ze luchtiger en lichter hun leven ‘leven’ en in hun werk kunnen staan.

Sinds 1999 werk ik als opleider en supervisor in het volwassenonderwijs (VSPW/Balans Gent) binnen het domein "Leiderschap, management en coaching".

Ik heb me verder verdiept in het opzetten en begeleiden van veranderingsprocessen bij individuen, groepen/teams en in organisaties. Ik ben me blijven bijscholen o.a. in Themagecentreerde Interactie, basis NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en heb me gespecialiseerd in een systeemtheoretische benadering van communicatieprocessen, uitgebouwd door de Interactie-Academie te Antwerpen.

Dit denkmodel heeft me vooral geleerd dat het probleem waarmee een persoon te maken heeft, niet los kan gezien worden van de context (de omgeving) van die persoon. Heel vaak zijn deze problemen immers niet ‘persoonsgebonden’, maar ‘contextgebonden’. Dat wil zeggen dat ze een gevolg zijn van een verstoorde interactie tussen de persoon en zijn/haar omgeving. Dit is dan ook één van mijn belangrijkste uitgangspunten in mijn begeleidingen.

Een stijgende nood

Niet alleen organisaties, teams, leidinggevenden, medewerkers maar ook elke individuele mens krijgt te maken met problemen die hun oorzaak vinden in de snel veranderende, veeleisende, en steeds kritischere maatschappelijke omgeving waarbinnen zij werken en leven en bepaalde taken moeten volbrengen.
De eisen worden scherper gesteld, men wil rekening houden met ieders mening en invloed, de publieke opinie kijkt kritisch toe, de middelen zijn beperkt…
Méér en méér ondervindt men de nood om beroep te doen op een externe deskundige als hulp en ondersteuning bij bepaalde noden en uitdagingen.

Vandaar dat ik in mijn praktijk coaching en counseling aanbied.

"Het leven is een feest maar je moet zelf wel de slingers ophangen"

Wil je weten of ik iets voor jou kan betekenen?

Stuur een mail Bel +32 475 94 86 11